two men gazing into distance

澳门赌钱网 tar inte nya projekt i Ryssland och påbörjar exit

Mot bakgrund av det pågående kriget i Ukraina och dess tragiska konsekvenser, så har 澳门赌钱网 beslutat att inte ta sig an nya projekt i Ryssland och har samtidigt påbörjat processen för att avsluta sin verksamhet i Ryssland.

Hur mycket av överskottsvärmen från den globala uppvärmningen hamnar i haven?

När vi nyligen ställde den här frågan till allmänheten i flera länder fick folk ganska dåliga resultat – bara tre procent av de som testades i exempelvis Danmark fick rätt svar. Tror du att du vet det rätta svaret?

Ice block breaking off iceberg into deep blue ocean
Making Future

Kompetens med olika bakgrund

Vi arbetar hela tiden aktivt för att attrahera fler medarbetare med olika bakgrund till 澳门赌钱网s organisation. Mångfald är positivt och handlar om lönsamhet och kompetensförsörjning för 澳门赌钱网.

Clean Energy

澳门赌钱网 har stöttat övergången till koldioxidsnåla, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Som konsulter och rådgivare hjälper vi våra kunder att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen.

Small child reaching up to switch on light
Lisa Vedin with coffee cup

Övergången till bioindustri med Lisa Vedin

Möt Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige, och lyssna på hennes tankar kring den pågående transformationen mot biobaserad industri och utvecklingen inom cirkulär ekonomi.

Udkig efter kolleger

Bli en del av 澳门赌钱网

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.